NC3

Natalia Czarcińska


Absolwentka kierunków: malarstwo i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Od 2014 roku jest pracowniczką dydaktyczną Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2020 obroniła pracę doktorską pt. „Rama i an(t)yrama obrazu”.


Autorka wystaw i projektów artystycznych, w tym warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców. Współpracowała m.in. z Galerią Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galerią Miejską Arsenał w Poznaniu, Fundacją Malta. Współkuratorka w Galerii Szewska 16 afiliowanej przy Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP oraz współorganizatorka interdyscyplinarnego festiwalu Multi Art Festival.


Zajmuje się malarstwem i rysunkiem; montuje tymczasowe instalacje złożone z obrazów, fotografii oraz przypadkowo odnalezionych fragmentów / skrawków / wyimków zaaranżowanych tak, aby to relacje między nimi były najważniejsze. Zajmuje się także pojęciem galerii oraz medium wystawy jako ramy dla postrzegania i myślenia o sztuce.


Wybrane wystawy:


2021


Malarstwo? Malarstwo!

Archiwum Idei w Poznaniu

wystawa zbiorowa

kurator: Jarosław Kozłowski

Dzienniki

Studio 7 w Kaliszu

wystawa zbiorowa

Wspólne gesty Czarcińska / Muszyński / Tarnowska-Urbanik

Galeria za szkłem ASP we Wrocławiu

kuratorka: Dorota Tarnowska-Urbanik

 

To co najbardziej proste wydaje się wygięte

BWAiUP w Pile

wystawa zbiorowa

A-kumulacje 2021 Kaliskie Biennale Sztuki

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

kuratorka: Kinga Popiela


Podróż w miejscu / Trip in Place

Rezydencje artystyczne on-line / II edycja

Bałtycka Galeria Sztuki w Słupsku
Kuratorka: Weronika Teplicka


2020

Ściana nie była wysoka. Sufit znajdował się na odpowiedniej wysokości

Rodriguez Gallery w Poznaniu

wystawa indywidualna

Petit

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

wystawa zbiorowa

kuratorzy: Andrzej Pepłoński, Natalia Czarcińska


Na horyzoncie widnieją majaki pozornie sprzecznych wysp

Galeria Rotunda UAP w Poznaniu
wystawa indywidualna

2019


Pomyślałem o przewidzianym miejscu, którego nie zajmie płótno

Galeria Duża Scena UAP

wystawa zbiorowa

kuratorzy: Dawid Marszewski, Natalia Czarcińska

Das Gemalte Erkennen

Konsulat Generalny w Kolonii An der Alteburger Mühle

wystawa zbiorowa


Neighbourhood 2
Europäische Naturerlebnis-stätte Oderberge Lebus 

wystawa zbiorowa


A-kumulacje 2019 Kaliskie Biennale Sztuki

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Wystawa zbiorowa

kurator: Przemek Sowiński

 

2017

A-kumulacje 2017 Kaliskie Biennale Sztuki

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

kurator: Michał Knychaus

 

2016

EDYCJA 2
Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu

wystawa zbiorowa

kuratorzy: Natalia Czarcińska, Dorota Tarnowska-Urbanik, Paweł Kaszczyński

 

2015


EX KATEDRA
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

wystawa zbiorowa

kuratorki: Natalia Czarcińska, Bogna Błażewicz, Dorota Tarnowska-Urbanik